Akademia pomysłów
to pakiet dla klas 1-3 na zajęcia

Akademia pomysłów

z uczniami
z autyzmem

Akademia pomysłów

z uczniami z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim

Dlaczego warto mieć pomoce
z serii Akademia Pomysłów?

 • Szkoła zaspokoi indywidulane potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości
 • Nauczyciele oszczędzą czas, pracując na gotowych i dostosowanych do możliwości uczniów materiałach

Akademia pomysłów
Uczeń z autyzmem

Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem to pakiet materiałów, który został zaprojektowany z myślą o rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów z autyzmem w klasach 1-3.

Zamów teraz ›

Zestaw 660 kart pracy i 23 pomoce dydaktyczne pozwoli uczniowi w pełni zaangażować się w zajęcia, a nauczycielowi oszczędzi czas poświęcony na szukanie odpowiednich materiałów.

Akademia pomysłów Uczeń z autyzmem
Akademia pomysłów Uczeń z autyzmem

W Akademii Pomysłów. Uczeń z autyzmem znajdują się m.in. takie zagadnienia:

 • zmysły człowieka i sposób ich funkcjonowania,
 • rola, jaką uczeń odgrywa w szkole oraz sposoby na nawiązywanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • sytuacje z dnia codziennego, przygotowanie ucznia do radzenia sobie z własnymi emocjami oraz nauka myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywania konsekwencji własnych zachowań.

Co zyskują nauczyciele i szkoła:

 • poprawę relacji ucznia z otoczeniem,
 • obszerny zbiór dostosowanych materiałów,
 • dużą oszczędność czasu potrzebnego na przygotowanie zajęć,
 • gotowe karty pracy,
 • różnorodne pomoce dydaktyczne.

Wierzymy w edukację dostosowaną do indywidualnych potrzeb

Akademia pomysłów
Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną to zestaw materiałów, dzięki którym zapoznanie uczniów w klasach 1-3 z trudnymi zagadnieniami będzie łatwe i przejrzyste.

Zamów teraz ›

W pudełku znajduje się aż 660 kart pracy40 plansz przyrodniczych20 pomocy dydaktycznych dostosowanych do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pod względem:

 • formy,
 • warstwy językowej,
 • ilości materiału,
 • sposobu pokazania treści.
Zajęcia wyrównawcze - pomoce dydaktyczne
Zajęcia wyrównawcze - pomoce dydaktyczne

Dzięki pracy z Akademią Pomysłów:

 • oszczędzasz czas poświęcany na szukanie odpowiednich materiałów,
 • zyskujesz publikacje zgodne z podstawą programową w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej,
 • otrzymujesz gotowe karty pracy dostosowane do możliwości uczniów.

Co zyskują nauczyciele i szkoła:

 • poprawę wyników uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • obszerny zbiór materiałów dostosowanych do możliwości uczniów,
 • dużą oszczędność czasu potrzebnego na przygotowanie indywidualnych materiałów,
 • gotowe karty pracy,
 • różnorodne pomoce dydaktyczne,
 • jeden pakiet dla wszystkich nauczycieli wspomagających w szkole.

Poczuj moc edukacji

Akademia pomysłów
Zajęcia wyrównawcze

Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze to materiały przygotowane przez nauczycieli, którzy od lat pracują w klasach 1-3. Skorzystaj z ich doświadczenia!

Zamów teraz ›

W pudełku znajduje się aż 660 kart pracy22 pomoce dydaktyczne, które są zgodne z podstawą programową z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej i przyrodniczej, a także 40 kolorowych plansz dydaktycznych do przyrody. Zadania zróżnicowano zarówno pod względem treści, jak i poziomu trudności.

Zajęcia wyrównawcze - pomoce dydaktyczne
Zajęcia wyrównawcze - pomoce dydaktyczne

Korzyści dla nauczycieli i szkoły:

 • sprawne wyrównanie poziomu umiejętności konkretnych uczniów i ułatwienie realizacji programu z całą klasą,
 • oszczędność czasu potrzebnego na przygotowanie materiałów dla uczniów z różnymi zaległościami,
 • gotowe karty pracy,
 • różnorodne pomoce dydaktyczne,
 • jeden pakiet dla wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkole.